JOBBFRUKT

JOBBFRUKT

Kapto leverer ca. 3 tonn frukt i uka og 30 000 kurver i året til bedrifter i Trondheim og omegn.

I samarbeid med BAMA og en landsdekkende gruppe medlemsbedrifter, sysselsetter Jobbfrukt over 600 mennesker som har havnet utenfor ordinært arbeidsliv.

Å abonnere på en Jobbfruktkurv betyr mer enn å motta ferske råvarer av høy kvalitet. Du støtter verdifulle arbeidsplasser for arbeidstakere med tilrettelagte behov, og bidrar til en bærekraftig utvikling. Kapto pakker og leverer frukt i Trondheim og omegn.

Vi er kjent for rask respons og leveringstrygghet.
Abonner på faste fruktleveringer. Innholdet varierer etter sesong.

Har du tenkt på at frisk frukt kan hjelpe til med å få motiverte og friske medarbeidere? For mer info: jobbfrukt.no

Våre fruktkurver

3 kg


178,-

5 kg


283,-

7 kg


376,-

Kontakt oss for å bestille


Kontakt