Om oss

Vi er en vekstbedrift i Skaun kommune

Vekst- og attføringsbedriftenes samfunnsoppdrag er å gjøre arbeid mulig for alle.

Kapto AS ble etablert i 2002, og er 100% eid av Skaun kommune.  Hovedmålet er å drive arbeidsrettede tiltak for NAV, vår eierkommune og andre offentlige etater, samt tilby arbeid og opplæring til mennesker med yrkesmessige og helsemessige utfordringer.

Bedriften tar ikke ut utbytte. Overskuddet brukes til å skape et bedre arbeidstilbud for dem bedriftene er til for. Bedriften følger NAVs kravspesifikasjoner for arbeidsmarkedstiltakene de tilbyr, og har ekstern kvalitetsrevisjon.

Formål

Vårt samfunnsoppdrag er å fremme arbeidsinkludering og økt livskvalitet for mennesker som trenger å benytte seg av de tjenestene vi tilbyr. Våre verdier er tuftet på at alle mennesker skal ha like muligheter til å bidra i et arbeidsfellesskap, hvor veien dit går gjennom å kartlegge, kvalifisere og utvikle menneskelige ressurser til arbeid eller utdannelse. Dette gjør vi ved å gi mange mennesker mulighet for personlig vekst og utvikling gjennom arbeid, og hjelpe flere inn i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltakene og de tjenestene vi tilbyr, er en viktig del av innsatsen for å få flere i arbeid. Vi på Kapto driver med kantinedrift, salg av jobbfrukt og produksjon/salg av Bjørkepinner til pinnekjøtt.

Se verdidokument


Verdidokument

Våre ansatte

Lena Thysnes

Daglig leder


Veronica Gabrielsen Li

Fagansvar / veileder, pakkeavdeling


May Kristin Hakvåg

Veileder, kantine / catering


Bodil Irene Moen

Veileder, jobbfrukt


Ivar William Moe

Veileder, drift- og serviceavdeling


Vegard Stene

Veileder, produksjonsavdeling


Thomas Rønning

veileder, produksjon/service


Ninni Kristoffersen

Veileder, kantine / catering