JOBBE HOS OSS

JOBBE HOS OSS

Vi søker fleksibel kantinemedarbeider i 40% stilling og tilkalling ved behov.

Vi søker fleksibel kantinemedarbeider i 40% stilling og tilkalling ved behov.

Stillingen er satt

Kapto AS er en vekstbedrift i Skaun kommune. Vi tilbyr tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) på oppdrag i fra NAV. I tillegg har vi kommunale tiltaksplasser, lærekandidatordning, og praksisplasser for videregående skoler. Vi har som hovedmål å tilrettelegge for og utvikle det enkelte menneskets arbeidsevne samt å gi mulighet for aktiv deltakelse i yrkeslivet. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og motivasjonen til å kunne delta i et aktivt yrkesliv. Vi har flere avdelinger, men denne stillingsannonsen omhandler avdeling kantinen på rådhuset i Skaun kommune.

Om stillingen:

Vi søker deg som «er glad i folk», og liker å yte god service til våre kunder.

Arbeidsoppgaver er daglig drift av vår kantine samt veiledning av arbeidstakere. Vanlig arbeidstid er 7.45-15.15,men ved catering kan arbeidstiden variere.

Arbeidsoppgaver:
 • Veiledning av mennesker
 • Tilberedning av varm og kald mat
 • Catering
 • Følge IK-mat rutiner
 • Sørge for at kjøkken og kantine til enhver tid holder høy standard
 • Forefallende kjøkkenrutiner, mathygiene, renhold og oppvask på kjøkken og kantine
 • Avvikskontroll og oppfølging av rutiner
Vi søker etter deg som:
 • Har relevant arbeidserfaring
 • Har evne til å veilede og jobbe i samspill med ansatte med varierende grad av helsemessige eller sosiale utfordringer.
 • Er motiverende og entusiastisk - er en god lagspiller og bidrar til at vår service alltid er litt bedre enn det kunden forventer.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.

Interessert?

Tiltredelse snarest med varighet frem til 22. desember. Mulighet for forlengelse.
Vi tilbyr lønn etter avtale og en fantastisk gjeng å jobbe sammen med.

Søknad med CV sendes daglig leder Lena Thysnes, lena@kapto.no, tlf 93485290