JOBBE HOS OSS

JOBBE HOS OSS

STILLINGER ER BESATT

Kapto as er en vekstbedrift i Skaun kommune. Vi tilbyr tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) på oppdrag i fra NAV. I tillegg har vi kommunale tiltaksplasser, lærekandidatordning, og praksisplasser for videregående skoler. Vi har som hovedmål å tilrettelegge for og utvikle det enkelte menneskets arbeidsevne samt å gi mulighet for aktiv deltakelse i yrkeslivet. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og motivasjonen til å kunne delta i et aktivt yrkesliv.

Om stillingen:
Veileder

Arbeidsoppgaver:
 • Kartlegging av den enkelte deltakers livskvalitetsmål, ressurser og personlige forutsetninger.
 • Veiledning i forbindelse utforming av individuelle planer for den enkelte arbeidstaker.
 • Veiledning og praktisk bistand i konkrete arbeidsoppgaver.
 • Kontakt med NAV, næringsliv og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Rapportering og dokumentasjonsarbeid.
 • Tverrfaglig arbeid i og utenfor bedriften for å kvalitetsikre god oppfølging av arbeidstakerne.
Vi søker en person som har:
 • En verdibasert tilnærming til sine medmennesker, «glad i folk».
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig.
 • Har minimum treårig relevant utdanning på høgskolenivå. Gjerne innen pedagogikk, vernepleie eller tilsvarende.
 • Vilje til å jobbe med både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver.
 • Evnen til å jobbe prosessorientert.
 • Godt humør og like å ta i et tak.
 • Løsningsfokusert innstilling og god gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Interessert?
Dersom du i fremtiden ønsker å være en del av vårt kunnskapsrike og inspirerende veilederteam, så ser vi frem til å høre fra deg. På grunn av veilederteamets sammensetning oppfordres menn til å søkes! Det kreves politiattest av nyere dato og sertifikat for bil. Vi kan tilby konkurransedyktig pensjonsavtale, lønn etter avtale, et spennende og godt arbeidsmiljø med supre arbeidskolleger!

Søknad med CV sendes daglig leder Lena Thysnes, lena@kapto.no innen 31. januar 2021. Oppstart etter avtale.